Çöl İşaretçileri

Paylaş

Çöl İşaretçileri (El-Haimoune, 1986) Tunus sinemasının en önemli isimlerinden Nacer Khemir’in yirmi yılı aşkın bir zamanda tamamladığı Çöl Üçlemesi’nin ilk filmi. Kuş uçmaz kervan geçmez bir köye atanan ve çölün ortasında bilinmeze doğru yol alan bir öğretmenin, çok eski bir laneti üzerinde taşıyan bu tuhaf köye varışıyla başlar film. Çocuklarının okula gitmediği, gençlerinin lanet nedeniyle kayıplara karışarak çöl gezginleri arasına karıştığı, en yaşlılarının hazine aradığı köyde her olay yeni bir bilinmeze çıkar. Khemir, bildiğimiz dünyaya ait değilmiş izlenimi veren bir zamanı ve mekânı, yine çölün ilhamıyla çarpıcı bir ikonografi kullanarak anlatır. Başta mimari olmak üzere Arap kültürünün görüntüde, genel olarak İslam mistisizminin ise dervişane karakterlerin dilinde karşılığını bulduğu bu anlatım, bize karanlık ama bir o kadar da ilgi çekici bir dünya sunar. Yaşlıların çok eski bir geçmişi bugünde yaşattığı, çocukların ise geleceğe doğru yol aldığı, çölde başlayan ve çölde biten bir dünya. Övgü Gökçe

Paylaş