Parti ve Konuklar (O Slavnosti a Hostech)

Paylaş

rastgele_bir_filmÇek Yeni Dalgası’nın önemli yönetmenlerinden Jan Němec’in 1966 yapımı filmi Parti ve Konuklar, klostrofobi ve mizahı şaşırtıcı biçimde dengeleyen, sinema tarihinin kıyıda köşede kalmış sürprizlerine merak duyanların keşif duygusunu tatmin edecek parlak bir film. Dönemin Çekoslovakya’sının iktidar yapısını benzer biçimde yansıtan filmler içinde Parti ve Konuklar’ın kendine has bir yeri olduğu söylenebilir. Filmde, neşeli bir burjuva grubunun kırda piknik sevdasıyla başıboş dolaşırken kim olduğu çok da anlaşılmayan bazı resmî görünümlü adamlarla karşılaşması beklenmedik olayların ilk işareti olur. Sevimsiz bir şaka gibi başlayan, yavaş yavaş içinden çıkılmaz bir karabasana dönüşen bu karşılaşma, burjuvazinin otoriteyle sınavı olarak da özetlenebilir. Parti ve Konuklar, sınırları belirsiz bir kurallar silsilesi içinde, hem bolluk ve şatafat vaadini hem de masayı terk etmeme zorunluluğunu aynı anda anlatır. Bir tür açıkhava hapishanesinin gönüllü mahkûmlarına dönüşen konukların açmazı, Nemec’in filminde yer yer Buñuel çağrışımlı bir iktidar meseline dönüşecektir. Övgü Gökçe

Paylaş